Reserveringsvoorwaarden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

POSARELLI VILLAS GB LIMITED (hierna "Posarelli" genoemd) met statutaire zetel te Royston Road, Duxford, Cambridgeshire CB22 4QH (ondernemingsnummer: 05906789) l – handelt zonder vertegenwoordiging uit eigen naam.
Dimore srl – Via Montegufoni 20 – 50025 Montespertoli (FI) (hierna “Dimore” genoemd) is Posarelli on-site agent en klantenservice voor Italië, Spanje, Griekenland en Kroatië.

1) VERHUUR
Posarelli is gemachtigd om op te treden als boekingsagent om namens de eigenaren van de eigendommen huurcontracten aan te gaan.
De minimale huurperiode is een week, altijd van zaterdag tot zaterdag, maar er zijn enkele woningen waar flexibele aankomst- en vertrekdata worden geaccepteerd. Dan kan de minimale huurperiode korter zijn dan een week. Deze informatie staat vermeld bij de details van de accommodatie.

2) HUURPRIJZEN
De huurprijzen zijn ingedeeld per seizoen en zijn bedoeld per unit per week van zaterdag t/m zaterdag (eventuele uitzonderingen staan vermeld bij de woningbeschrijving) en/of per unit per nacht (indien een verblijf korter dan een week is toegestaan).
Alle extra kosten (vermeld bij de woningbeschrijving) zijn niet inbegrepen in de huurprijs en dienen rechtstreeks aan de eigenaar van de accommodatie of aan zijn/haar vertegenwoordiger te worden betaald, bij aankomst bij de accommodatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen op het moment van boeking.
De prijzen maken integraal onderdeel uit van deze Algemene Huurvoorwaarden. Agenten of distributeurs zijn niet bevoegd om de prijzen op enigerlei wijze te wijzigen.
2A) MINIMALE PRIJSGARANTIE
Posarelli garandeert dat de prijzen die via haar pagina's worden gepubliceerd, de laagste op de markt zijn. Als de klanten (voor dezelfde data, tegen dezelfde voorwaarden en voor tarieven in euro's) een lagere prijs vinden bij een concurrent, heeft de klant recht op een korting van Posarelli gelijk aan het verschil tussen de door Posarelli vrijgegeven europrijzen en die gepubliceerd door de concurrent (Euro). Enige uitzondering zijn tarieven in andere valuta dan Euro.

3) HOE TE BOEKEN
Alle boekingen moeten rechtstreeks worden gemaakt via Posarelli of agentschappen die bevoegd zijn om namens Posarelli op te treden. Deze bureaus kunnen namens Posarelli ook betalingen van de klant accepteren. Om een boeking te voltooien, dient de klant het boekingsformulier in te vullen en deze Algemene Verhuurvoorwaarden te accepteren.
Een aanbetaling van 25% van de totale huursom is verschuldigd op het moment dat de boeking wordt bevestigd. Het resterende saldo dient uiterlijk 60 dagen voor aankomst bij de accommodatie te worden betaald. Als het saldo niet binnen deze termijn is betaald, behoudt Posarelli zich het recht voor om de boeking te annuleren. Volledige betaling is vereist voor boekingen die minder dan 60 dagen voor aankomst zijn bevestigd.
Eventuele uitzonderingen op bovenstaande betalingsvoorwaarden staan vermeld onder de woningbeschrijving.
Na ontvangst van het saldo zal Posarelli de klant een huurvoucher verstrekken, samen met het adres en de routebeschrijving naar de accommodatie en de instructies om er toegang toe te krijgen.
Bij aankomst dient de klant de voucher te tonen aan de eigenaar van het pand of aan zijn/haar vertegenwoordiger alvorens toegang te krijgen tot het pand. Geen enkel ander document wordt aanvaard. De voucher is persoonsgebonden en alleen geldig voor de op het boekingsformulier genoemde personen en is niet overdraagbaar. De eigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger zal de toegang tot het pand weigeren als het aantal personen het aantal op de voucher overschrijdt. Als het totale aantal personen tijdens het verblijf verandert, moet Posarelli vooraf worden geïnformeerd, anders kan de eigenaar of zijn / haar vertegenwoordiger het hele gezelschap verzoeken te vertrekken, in welk geval de klant geen recht heeft op enige restitutie van de huurbetaling of bijbehorende kosten.
Alle wijzigingen en speciale verzoeken moeten vooraf met Posarelli worden overeengekomen. Posarelli behoudt zich het recht voor om eventuele kosten in rekening te brengen die door eigenaren van de accommodatie worden opgelegd als gevolg van wijzigingen of speciale verzoeken.

4) BETALING
Betalingen dienen te geschieden in vrijgemaakte fondsen via bankoverschrijving (SWIFT) of per creditcard (VISA, MASTERCARD of AMERICAN EXPRESS).
Voor betalingen per bankoverschrijving moeten de naam van de klant, het boekingsnummer en de accommodatiereferentie duidelijk worden vermeld. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, is de boeking niet geldig. Betalingen in andere valuta dan Euro's (€) worden niet geaccepteerd.

5) AANKOMST EN VERTREK
De klant dient tussen 17.00 uur en 20.00 uur bij de accommodatie te zijn (mogelijke uitzonderingen worden vermeld bij de accommodatiebeschrijving en/of op de huurvoucher). Elke wijziging van de aankomsttijden moet voor aankomst worden doorgegeven aan Posarelli tijdens de normale kantooruren (van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur) en is onderworpen aan de goedkeuring van de eigenaar van de accommodatie.
In geval van onverwachte late aankomst, moet de klant Posarelli of de eigenaar rechtstreeks op de hoogte stellen wiens contactgegevens beschikbaar zijn in de huurvoucher. Indien de eigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger een late aankomst niet kan accepteren, zijn alle bijbehorende kosten die door de klant worden gemaakt (inclusief maar niet beperkt tot hotels, restaurants, reizen voor rekening van de klant. Mocht de eigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger genoodzaakt zijn om klanten na de afgesproken tijd op te wachten, dan kan hij/zij een toeslag voor late aankomst vragen.
Bij aankomst moet de klant de eigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger de huurvoucher en paspoorten van alle leden van de partij overleggen om te voldoen aan de Italiaanse wet. Voor een selectie van accommodaties is het mogelijk om voor aankomst online de incheckprocedures te voltooien. Alleen gasten van wie het paspoort is geregistreerd, mogen in de accommodatie verblijven. Als er tijdens het verblijf personen worden gewisseld, kan de eigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger het hele gezelschap verzoeken om te vertrekken, in welk geval de klant geen recht heeft op enige terugbetaling of vergoeding.
De klanten moeten op zaterdag tussen 8.00 en 10.00 uur vertrekken (mogelijke uitzonderingen worden vermeld op de eigendomsbeschrijving), na het inleveren van de huissleutels en de eigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger toestemming geven om de staat van het eigendom te inspecteren.

6) TERUGBETAALBARE WAARBORG
Bij aankomst dient de klant een borg te betalen als garantie voor eventuele schade en/of extra kosten die niet zijn inbegrepen in de huurprijs.
De borg dient te worden betaald in euro's (€) (contante betalingen tenzij anders aangegeven in de beschrijving en/of op de voucher) volgens het bedrag vermeld op de voucher aan de eigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger. De eigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger heeft het recht om de toegang tot het onroerend goed te weigeren als de aanbetaling niet is betaald, in welk geval de klant geen recht heeft op enige terugbetaling of vergoeding. Deze borg wordt bij vertrek gerestitueerd onder aftrek van eventuele schade en/of extra kosten die niet bij de huurprijs zijn inbegrepen. In geval van voortijdig vertrek, zal de eigenaar de borg terugbetalen na inspectie van het huis en zal deze aan de klanten doorsturen na aftrek van alle relevante kosten die niet inbegrepen zijn in de huurprijs of enige schade veroorzaakt door de klanten. Als het bedrag van de mogelijke schade hoger is dan de borg, moet de klant het verschil voor vertrek aan de eigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger betalen.
Posarelli is niet verantwoordelijk voor eventuele geschillen tussen de klant en de eigenaar met betrekking tot de borg.
In sommige accommodaties kan de borg worden vervangen door een verzekering die mogelijke schade dekt: een "no dep"-polis die is uitgegeven in samenwerking met EuropAssistance. Lees voor volledige details aandachtig de volgende link: https://www.posarellivillas.nl/insurance.html

7) SCHOONMAAK
Bij aankomst treft de klant de woning in schone en nette staat aan. Bij vertrek dient de klant aan de eigenaar of aan zijn/haar vertegenwoordiger de kosten voor de eindschoonmaak te betalen, tenzij is aangegeven dat deze bij de huurprijs zijn inbegrepen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat het pand in dezelfde staat van netheid en reparatie wordt achtergelaten als bij aankomst. De kosten die door de verhuurder worden gemaakt als gevolg van het nalaten van de klant om de accommodatie te onderhouden, worden in mindering gebracht op de borg.
Bovendien moet de klant tijdens zijn/haar verblijf voldoen aan de lokale regelgeving op het gebied van gescheiden afvalinzameling.

8) VERWARMING EN AIRCONDITIONING
Verwarming en/of airconditioning, indien aanwezig, worden vermeld in de beschrijving en prijsstelling van de accommodatie. Kosten voor verwarming en airconditioning moeten ter plaatse aan de eigenaar van de accommodatie of aan zijn/haar vertegenwoordiger worden betaald en kunnen worden berekend op basis van het gebruik, in welk geval de beschrijving van het onroerend goed "volgens verbruik" zal zijn.
In Italië verschilt het gebruik van verwarming (gebruiksperiode, temperatuur…) van regio tot regio. Over het algemeen is het gebruik van verwarming in de periode van 1 nov tot 30 maart 8 uur per dag toegestaan.
De mogelijkheid om de verwarming buiten deze periode te gebruiken en de kosten daarvan moeten worden overeengekomen met de eigenaar van het gehuurde. De woningen zonder kenmerk verwijzend naar de verwarming zijn niet voorzien van een verwarmingsinstallatie.

9) HUISDIEREN
Huisdieren (katten en honden) zijn alleen toegestaan in de accommodaties met het icoon die verwijst naar huisdieren.
Op het moment dat een boeking wordt bevestigd, moet de klant Posarelli op de hoogte stellen van een huisdier (met vermelding van de grootte en het ras) en Posarelli zal de eigenaar van het onroerend goed op de hoogte stellen.
De eigenaar van de accommodatie kan een toeslag vragen voor het accepteren van een huisdier. Dan staat deze toeslag vermeld op de woningbeschrijving en dient deze ter plaatse te worden betaald.
De klant dient voor zijn/haar huisdier te zorgen om mogelijke schade en/of overlast voor andere gasten te voorkomen.

10) GEDRAG
De klant die een Posarelli-woning huurt, is verantwoordelijk voor zijn/haar correcte gedrag tijdens het bezetten van de woning. Als een klant zich niet op een beschaafde en fatsoenlijke manier gedraagt, heeft de eigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger het recht om het hele gezelschap te vragen het pand onmiddellijk te verlaten en kan hij van de borg de bedragen aftrekken die nodig zijn om eventuele schade te herstellen en eventuele gerelateerde kosten te dekken. In deze omstandigheden heeft de klant geen recht op enige restitutie van de huursom of bijbehorende kosten.
Als het bedrag van de mogelijke schade hoger is dan de borg, moeten klanten het verschil voor vertrek aan de eigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger betalen.
BELANGRIJK
Het is absoluut verboden om (om welke reden dan ook) het gehuurde te betreden met een aantal gasten dat hoger is dan de maximale capaciteit van het onroerend goed zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar. Het is ook ten strengste verboden om feesten, verjaardagsfeestjes of evenementen in het algemeen te organiseren zonder de toestemming van de eigenaar.

11) EXTERN ONDERHOUD
De eigenaar of zijn/haar vertegenwoordiger behoudt zich het recht voor om het eigendom te betreden voor essentiële onderhoudswerken (tuin, zwembad, enz.), zelfs in het geval van onafhankelijke villa's.

12) VERZEKERING
De boekingsprijs is inclusief een multi-risk verzekering (uitgegeven door EuropAssistance) die reisgerelateerde risico's dekt. Lees de volgende link aandachtig voor volledige details: https://www.posarellivillas.nl/insurance.html

13) KLACHTEN
De beschrijving van de eigenschappen is te goeder trouw gemaakt. Posarelli kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wijzigingen die zijn aangebracht door de eigenaar van het onroerend goed zonder Posarelli hiervan op de hoogte te stellen.
Als de klant een klacht heeft in de accommodatie, dient hij/zij Posarelli (en/of de lokale partner Dimore) op de dag van aankomst op de hoogte te stellen en deze binnen 24 uur schriftelijk te bevestigen (Posarelli-kantoren zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 18.00 – de lokale partner Dimore is ook beschikbaar van Pasen tot oktober op zaterdag op het volgende nummer: +39 0571675200).
Klachten worden niet in behandeling genomen, tenzij deze procedure in acht wordt genomen. Posarelli (of de lokale partner Dimore) behoudt zich het recht voor om tijdens de bezettingsperiode de redenen van de klacht van de klant te verifiëren, indien nodig door de woning te inspecteren. Indien de klacht wordt gehonoreerd, wordt de opdrachtgever naar evenredigheid van de geleden schade (tot maximaal de huurprijs) vergoed.
Indien nodig behoudt Posarelli zich het recht voor de klant te verhuizen naar een gelijkwaardige of een betere woning, afhankelijk van de beschikbaarheid.
Indien de prijs van de alternatieve accommodatie hoger is dan de prijs van de geboekte woning, wordt het verschil niet aan de klant in rekening gebracht. Indien de klant deze ruil accepteert, is er geen verdere vergoeding aan de klant verschuldigd.
Als er geen alternatieve accommodatie beschikbaar is, zal Posarelli de klant terugbetalen. In geen geval zal Posarelli enige hotel- of andere accommodatiekosten betalen of aansprakelijk zijn.
Als een klant een eigendom verlaat zonder Posarelli of hun vertegenwoordigers de mogelijkheid te geven de reden van de klacht te verifiëren, verliest de klant het recht op enige vergoeding of terugbetaling. Indien een klant klaagt wanneer hij/zij niet meer in het gehuurde aanwezig is, verliest hij/zij het recht op eventuele schadevergoeding of restitutie.
Posarelli aanvaardt geen klachten over weersomstandigheden, steken of aanwezigheid van insecten, gebrek aan water of elektriciteit, onderhanden werk, enz., indien deze afhankelijk zijn van staatsorganisaties.
Posarelli-accommodaties zijn geen hotels maar privéwoningen. Hun uitrusting, meubilair en karakteristieken weerspiegelen de lokale stijl, de smaak van de eigenaar en de Italiaanse of lokale tradities (bijv.: normaal gesproken is de koffiemachine de Italiaanse espressomachine en niet de elektrische machine) en weerspiegelen niet de standaardclassificatie die door hotels wordt gebruikt. Daarom zal Posarelli deze elementen niet als een klacht beschouwen.

14) ANNULERING
Als de klant om welke reden dan ook de boeking annuleert, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht (alle annuleringen moeten schriftelijk worden bevestigd):
- 25% van de totale huursom als de annulering 60 dagen of meer voor aankomstdag plaatsvindt.
- 50% van de totale huursom als deze tussen 59 en 30 dagen voor aankomstdag is gedaan.
- 90% van de totale huursom indien deze tussen 29 en 1 dag voor aankomstdag is gedaan.
- 100% van de totale huursom indien geannuleerd op de dag van aankomst of in geval van no-show.

Eventuele uitzonderingen op bovenstaande annuleringsvoorwaarden staan vermeld onder de accommodatiebeschrijving.

Voor elke wijziging van de oorspronkelijke boeking, ervan uitgaande dat de accommodatie en de huurperiode hetzelfde blijven, moet de klant een vergoeding van € 50,00 betalen. Als de woning en de huurperiode niet hetzelfde blijven, moet de boeking worden geannuleerd met toepassing van bovenstaande annuleringskosten en is een nieuwe boeking noodzakelijk. Mocht Posarelli erin slagen de accommodatie van de geannuleerde boeking te verhuren, dan is de klant slechts een boete verschuldigd gelijk aan de daadwerkelijk door Posarelli geleden schade.
Mocht Posarelli genoodzaakt zijn om een boeking te annuleren vanwege redenen buiten hun controle, dan zal Posarelli, afhankelijk van beschikbaarheid, een vergelijkbare of een betere accommodatie aanbieden. Indien de prijs van de alternatieve accommodatie hoger is dan de prijs van het geboekte huis, wordt het verschil niet aan de klant in rekening gebracht. In het geval dat er geen andere alternatieve accommodatie beschikbaar is, zal Posarelli de klant terugbetalen en is er geen verdere compensatie aan de klant verschuldigd.

Het annuleringsbeleid naar aanleiding van COVID-19
Voor alle boekingen bevestigd vanaf 15 september 2020 met aankomst binnen 20 december 2022 gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
In aanwezigheid van overheidsbeperkingen (lockdown, grenssluiting, toeristische/niet-essentiële reisbeperkingen) op reizen in Italië, Griekenland of Spanje of naar deze landen vanuit het land van herkomst van de reiziger tijdens de huurperiode, is het mogelijk om te annuleren de reservering gratis vanaf 14 dagen of korter voor aankomst. In dit geval zal Posarellivillas de klant het betaalde bedrag (exclusief eventuele boekingskosten en/of verzekeringskosten) terugbetalen of een voucher verstrekken die kan worden gebruikt voor een toekomstige boeking.
Bovenstaande voorwaarden zijn niet van toepassing als de reisbeperkingen die zijn uitgevaardigd door de overheid alleen betrekking hebben op niet-gevaccineerde personen.

15) JURISDICTIE
Elke claim of andere kwestie die voortvloeit uit boekingen en deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van Engeland en de partijen stemmen in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

16) GEGEVENSBESCHERMING
Posarelli kan persoonlijke gegevens (zoals gedefinieerd door de Data Protection Act 1998) gebruiken voor het verwerken van boekingen en het leveren van diensten, klantidentiteit en verificatie, het beheer van bestanden en records, naleving van wet- en regelgeving en de marketing en promotie van diensten, evenals als het informeren van klanten over relevant nieuws. In bepaalde omstandigheden kunnen de persoonlijke gegevens van de klant worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), waar de wetgeving inzake gegevensbescherming mogelijk niet dezelfde bescherming biedt als binnen de EER. De klant die er de voorkeur aan geeft dat zijn/haar persoonlijke gegevens niet buiten de EER worden overgedragen, dient Posarelli te schrijven om dit te bevestigen. Houd er rekening mee dat Posarelli informatie moet delen met eigenaren van accommodaties als onderdeel van het boekingsproces. De klant heeft recht op toegang tot persoonlijke gegevens die Posarelli over hem/haar heeft. Indien de klant niet wil dat Posarelli zijn/haar persoonsgegevens verwerkt voor marketingdoeleinden, dient hij/zij Posarelli te schrijven om dit te bevestigen.

Software Copyright © 2006-2022 Trading Estate Service Srl - Afbeeldingen & Informatie Vakantiewoningen Copyright © Dimore Srl - Alle Rechten Voorbehouden