Leiebetingelser

Posarelli Villas Scandianvia AS (Org. nr. 911 948 931) formidler ferieboligene til
POSARELLI VILLAS GB LIMITED (heretter referert til som "Posarelli") som har sitt hovedkontor på Royston Road, Duxford, Cambridgeshire CB22 4QH UK (selskapsnummer: 05906789) 1 – opptrer som en selvstendig agent
Dimore srl - Via Montegufoni 20 - 50025 Montespertoli (FI) (heretter referert til som "Dimore") er Posarelli sin agent på stedet og gir kundestøtte for leietakere i Italia, Spania, Hellas og Kroatia.

1) UTLEIE
Posarelli har fullmakt til å opptre som bookingagent og å inngå leiekontrakter på vegne av huseierne. Minste leieperiode er vanligvis en uke, som regel fra lørdag til lørdag, men det er unntak for enkelte eiendommer som har fleksible ankomst og avreisedatoer. I så fall kan leietiden være mindre enn en uke. Denne informasjonen er oppgitt i prislisten til den enkelte enhet.

2) LEIEPRÌS
Leieprisene er delt inn etter sesong og er ment per enhet per uke fra lørdag til lørdag (eventuelle unntak er nevnt i beskrivelsen av eiendommen) og / eller per enhet per natt (hvis det er tillatt med et opphold mindre enn en uke).
Alle ekstra kostnader (nevnt i beskrivelsen av hver eiendom) er ikke inkludert i leieprisen og skal betales direkte til eieren av eiendommen eller til hans / hennes representant ved ankomst med mindre ikke noe annet er avtalt skriftlig ved bestilling.
Prisene er en integrert del av disse generelle vilkårene for leie. Agenter eller distributører har ikke tillatelse til å endre prisene på noen måte.
2A) FOR BOLIGER MED PRISGARANTI
Posarelli Villas / Dimore garanterer at prisene publisert gjennom sine websider er de laveste tilgjengelige på markedet. Dersom en kunde likevel skulle finne (for samme datoer, på samme vilkår og for takster i euro) en lavere pris hos en konkurrent, har kunden rett til rabatt hos Posarelli Villas lik forskjellen mellom prisene som er oppgitt av Posarelli Villas / Dimore og den som er oppgitt av konkurrenten (Euro). Unntak er forskjeller i priser i andre valutaer enn Euro.

3) HVORDAN BESTILLE
Alle bestillinger må skje gjennom agenter som har myndighet til å opptre på vegne av Posarelli Villas. Leietaker må fylle ut bestillingsskjemaet på nettsiden og akseptere leiebetingelsene.
Et forskudd på 25% av den totale leien betales når bestillingen bekreftes. Balansen betales senest 60 dager før ankomst. Dersom saldoen ikke er betalt innen denne fristen, forbeholder Posarelli Villas seg retten til å kansellere bestillingen. Full betaling kreves for å bekrefte bestillinger som gjøres mindre enn 60 dager før ankomst. Mulige unntak fra betalingsvilkårene over er nevnt i beskrivelsen av den enkelte feriebolig.
Når siste innbetaling er gjort vil Posarelli gi kunden en voucher der man finner adresse og veibeskrivelse til eiendommen, samt instruksjoner for å få tilgang til den.
Ved ankomst må kunden vise voucheren til eieren av eiendommen eller til hans / hennes representant før han / hun får adgang til eiendommen. Ingen andre dokumenter vil bli akseptert. Voucheren er personlig og gyldig bare for dem som er oppført leietaker på bestillingsskjemaet og kan ikke overføres til andre. Eieren eller hans / hennes representant kan nekte adgang til eiendommen dersom antall personer overstiger det antall personer som er oppgitt i voucheren. Hvis det er noen endringer i det totale antall personer under oppholdet, må Posarelli informeres på forhånd, ellers kan eieren eller hans / hennes representant be parten om å dra, i så fall vil kunden ikke ha krav på tilbakebetaling av leiebeløpet eller tilhørende avgifter.
Alle endringer og spesielle forespørsler må avtales på forhånd med Posarelli. Posarelli eller Dimore forbeholder seg retten til å belaste kunden for et rimelig administrasjonsgebyr ved eventuelle tilknyttede kostnader som belastes eiere som følge av endringer eller spesielle forespørsler.

4) BETALING
Betalinger må gjøres ved bankoverføring (SWIFT) eller med kredittkort (VISA, MASTERCARD eller AMERICAN EXPRESS).
For betalinger foretatt ved bankoverføring må leietakers navn, bestillingsnummer og eiendomsreferanse være tydelig angitt. Hvis disse betingelsene ikke er oppfylt er bestillingen ikke gyldig. Betalinger i andre valutaer enn euro (€) aksepteres ikke.

5) ANKOMST OG AVREISE
Leietaker må ankomme eiendommen mellom kl. 17.00. og 20.00 (mulig unntak er nevnt i beskrivelsen av eiendommen). Eventuell endring i ankomsttid må gis beskjed om til Posarelli Villas innenfor kontorets åpningstid (fra mandag til fredag fra kl. 9.00 til 13.00 og fra kl. 14.00 til 18.00 før ankomst og er underlagt godkjenning av eieren av eiendommen.
Ved uventet sen ankomst må leietaker kontakte til Posarelli eller eieren direkte. Hvis eieren eller hans / hennes representant ikke aksepterer en sen ankomst skal alle tilknyttede kostnader som klienten pådrar seg (inkludert, men ikke begrenset), hotell, restauranter, reise dekkes av kunden. Skulle eieren eller hans / hennes representant være forpliktet til å vente på en kunde etter avtalt ankomsttid, kan han / hun kreve en inn avgift for sen ankomst.
Ved ankomst må kunden fremvise voucher og pass for eieren eller hans / hennes representant for alle i reisefølget etter overensstemmelse med italiensk lov. Kun gjester med registrert pass kan bo på eiendommen. Hvis noen personer byttes ut (uten avtale) under oppholdet, kan eieren eller hans / hennes representant be leietaker om å forlate eiendommen uten å ha krav på refusjon eller kompensasjon.
Avreise er på lørdager mellom kl. 08.00 og kl. 10.00. (Mulige unntak er nevnt i eiendomsbeskrivelsen), etter at leietaker har returnert nøklene til huset og tillatt eieren eller hans / hennes representant å inspisere tilstanden til eiendommen.

6) REFUNDERBART SIKKERHETSDEPOSITUM
Ved ankomst må kunden betale et sikkerhetsdepositum som garanti for eventuelle skader og / eller ekstra kostnader som ikke er inkludert i leieprisen.
Depositumet skal betales i euro (€) (kontant betaling med mindre annet er angitt) til eieren eller hans / hennes representant i henhold til det beløpet som er oppgitt i voucheren. Eieren eller hans / hennes representant har rett til å nekte adgang til eiendommen dersom sikkerhetsdepositumet ikke er betalt. I så fall vil kunden ikke ha krav på refusjon eller kompensasjon. Sikkerhetsdepositumet vil bli refundert ved avreise etter fradrag av mulige skader og / eller ekstra kostnader som ikke er inkludert i leieprisen. Ved tidlig avreise vil eieren refundere depositumet etter inspeksjon av huset og vil ettersende det til leietaker etter fradrag for eventuelle kostnader som ikke er inkludert i leieprisen eller for skader forårsaket av leietaker. Hvis omfanget av skader er høyere enn depositumet, må kunden betale forskjellen til eieren eller hans / hennes representant før avreise.
Posarelli er ikke ansvarlig for eventuelle tvister mellom kunden og eieren angående sikkerhetsdepositum.
For noen eiendommer kan depositumet erstattes av en forsikring som dekker mulige skader: «No dep»-forsikring utstedt i samarbeid med EuropAssistance. For fullstendige detaljer vennligst les følgende lenke nøye: https://www.posarellivillas.com/insurance-easy-rent-terms-and-conditions.html

7) RENGJØRING
Ved ankomst vil leietaker finne eiendommen i ren og ryddig stand. Ved avreise må kunden betale for sluttrengjøring til eieren eller til hans / hennes representative, med mindre det er angitt at dette er inkludert i leieprisen. Det er leietakes ansvar å sikre at eiendommen er i samme tilstand som ved ankomst. Kostnader som skyldes at leietaker ikke har vedlikeholdt eiendommen slik at den ikke er i samme tilstand som ved ankomst, vil blir trukket fra depositumet.
I tillegg skal klienten under oppholdet forholde seg til lokale forskrifter når det gjelder kildesortering av avfall.

8) OPPVARMING OG AIRCONDITION
Kostnader knyttet til oppvarming er oppgitt i beskrivelsen av eiendommen og må betales til huseieren på stedet eller hans/ hennes representant. Disse kostnaden kan bli beregnet i forhold til forbruk. Hvis dette er tilfelle står det AC (according to consumption). Bruk av oppvarming kan variere i fra område til område i Italia (periode for bruk, temperatur…)
På det nåværende tidspunkt er det kun lov til å bruke oppvarming i perioden 01.11 – 30.03, 8 timer hver dag. For oppvarming utenfor denne perioden må bruk og kostnader avtales med eieren av boligen. Eiendommene uten symbol for oppvarming har ikke sentralvarme.

9) KJÆLEDYR
Kjæledyr (katter og hunder) er kun tillatt på eiendommene som har symbol for at dette og hvor det er gitt tillatelse for dette i beskrivelsen. Ved bestilling må leietakeren informere Posarelli om alle kjæledyr slik at Posarelli kan gi beskjed videre til huseieren. I noen tilfeller kan det hende at huseieren vil kreve en ekstraavgift for å ha kjæledyr på eiendommen. Ekstraavgiften er da nevnt i beskrivelsen av eiendommen og betales til huseieren på stedet.
Leietakeren plikter til å se etter sitt kjæledyr slik at man unngår mulige skader og ikke forstyrrer andre gjester.

10) OPPFØRSEL
Leietakeren som leier en eiendom av Posarelli er ansvarlig for at hans /hennes oppførsel er korrekt under oppholdet på eiendommen. Skulle leietakerne ikke klare å oppføre seg på en sivilisert og anstendig måte, har huseieren eller hans/ hennes representant rett til å bortvise øyeblikkelig og kreve erstatning for eventuelle skader forårsaket av leietakeren. Hvis dette er tilfelle mister leietakeren alle rettighet til å få refundert leieutgiftene.
Eieren eller hans / hennes representant kan trekke mulige skader som oppstår i hans / hennes eiendom fra depositumet. Hvis depositumet ikke dekker mulige skader må leietaker betale differansen til eieren eller hans / hennes representant før avreise
VIKTIG
Det er absolutt forbudt å få tilgang til (av en eller annen grunn) den leide eiendommen med et antall gjester som er høyere enn den maksimale eiendomskapasiteten uten forhåndsgodkjenning fra eieren. Det er også strengt forbudt å organisere fester, bursdagsfester eller arrangementer generelt uten godkjenning fra eieren.

11) UTENDØRS VEDLIKEHOLD
Huseieren eller hans / hennes representant forbeholder seg retten til å komme inn på eiendommen for vedlikehold (hage, svømmebasseng o.l.) Dette gjelder også for frittliggende villaer og hus.

12) FORSIKRING
Leieprisen inkluderer en multirisikoforsikring (utstedt av EuropAssistance) som dekker reiserelaterte risikoer. For fullstendige detaljer vennligst les følgende lenke nøye:
https://www.posarellivillas.com/insurance-travel-assistance-terms-and-conditions.html

13) KLAGER
Beskrivelsen av eiendommene er gjort i god tro. Posarelli kan ikke holdes ansvarlig for endringer utført av eieren av eiendommen uten at dette er gitt beskjed om til Posarelli.
Hvis leietaker har noen klager på eiendommen skal han / hun informere Posarelli (og / eller partner Dimore) på ankomstdagen og bekrefte dette skriftlig innen 24 timer (Posarelli kontorer er åpne mandag til fredag fra kl. 9.00 til 13.00 og fra kl. 14.00 til 18.00. Den lokale partneren Dimore srl er også tilgjengelig fra påske til oktober på lørdager på følgende nummer: [+39 0571675200]).
Klager vil ikke bli akseptert med mindre denne prosedyren blir fulgt. Posarelli forbeholder seg retten til å verifisere årsaken til klagen fra leietaker ved om nødvendig å inspisere eiendommen. Dersom klagen godtas, kompenseres leietaker i forhold til omfanget av den vedvarende skaden (begrenset opp til leieprisen).
Om nødvendig forbeholder Posarelli seg retten til å flytte klienten til en lignende eller til en bedre eiendom, avhengig av tilgjengelighet. Hvis prisen på den alternative innkvarteringen er høyere enn prisen på den bookede eiendommen, vil forskjellen ikke bli belastet leietaker. Godtar leietaker godta dette byttet av eiendom, vil ingen ytterligere kompensasjon bli utbetalt til leietaker.
Hvis ingen alternativ eiendom er tilgjengelig vil Posarelli refundere det totale leiebeløpet. Posarelli betaler under ingen omstendigheter eller er ansvarlig for eventuelle hotell- eller andre overnattingskostnader.
Hvis en leietaker forlater eiendommen uten å gi Posarelli eller dets representanter muligheten til å verifisere årsaken til klagen, mister kunden rett til eventuell kompensasjon eller refusjon. Hvis en klient klager når han / hun ikke lenger oppholder seg på den leide eiendommen, mister han / henne rett til eventuell kompensasjon eller refusjon.
Posarelli vil ikke akseptere klageårsaker som værforhold, innsektstikk eller forekomst av insekter, mangel på vann eller strøm, arbeid pågår, etc., hvis disse er avhengige av offentlige organisasjoner.
Posarelli eiendommer er ikke hoteller, men private hjem. Utstyr, møbler og eiendommen reflekterer den lokale stilen, eierens smak og italienske eller lokale tradisjoner (f.eks .: kaffemaskinen er den italienske espressomaskinen og ikke alltid en kaffetrakter) og gjenspeiler ikke standardgraderingen som er brukt av hoteller. Posarelli vil derfor ikke vurdere disse elementene som en årsak til klage.

14) AVBESTILLING - ENDRINGER
Skulle leietaker av noen som helst grunn måtte kansellere bestillingen, vil følgende avbestillingskostnader tilkomme (alle avbestillinger må bekreftes skriftlig):
- 25 % av den totale leieprisen dersom avbestillingen gjøres 60 dager eller mer før ankomst.
- 50% av den totale leieprisen dersom avbestillingen gjøres mellom 59 og 30 dager før ankomst.
- 90 % av den totale leieprisen dersom avbestillingen gjøres mellom 29 og 1 dag før ankomst.
- 100% av den totale leieprisen dersom avbestillingen gjøres på ankomstdagen eller i tilfeller der leietaker ikke møter opp.

Mulige unntak fra avbestillingsvillkårene over er nevnt i beskrivelsen av den enkelte feriebolig.

For eventuelle endringer i den opprinnelige bestillingen, forutsatt at eiendommen og leieperioden forblir den samme, må kunden betale et gebyr på € 50,00. Hvis eiendommen og leieperioden ikke forblir den samme, må eiendommen avbestilles ved bruk av ovennevnte avbestillingsgebyr, og en ny bestilling må gjøres. Skulle Posarelli lykkes å leie ut eiendommen i den kansellerte bestillingen til en annen kunde, må leietaker bare betale et gebyr som tilsvarer det faktiske tapet som Posarelli har blitt påført.
Skulle Posarelli bli tvunget til å kansellere en bestilling av grunner utenfor Posarelli sin kontroll, vil Posarelli, med forbehold om tilgjengelighet, tilby en lignende eller bedre eiendom til leietaker. Dersom prisen på den alternative innkvarteringen er høyere enn prisen på det bookede huset, vil ikke differansen bli belastet klienten. Dersom ingen annen alternativ overnatting er tilgjengelig, vil Posarelli refundere den totale leieprisen i bestillingen, og ingen kompensasjon vil bli gitt til leietaker.

Avvik fra avbestillingsregler COVID-19
For alle bestillinger som er bekreftet fra 15. september 2020 med ankomst mellom 15. september 2020 og 20. desember 2022, gjelder følgende avbestillingsregler:
Ved begrensninger fra myndighetene for reiser (nedstengning eller stengte grenser) i Italia, Spania, Hellas, Dubai eller til disse landene fra den reisendes hjemland i leieperioden, vil det være mulig å kansellere reservasjonen gratis fra 14 dager før ankomst. I dette tilfellet vil Posarelli Villas refundere den reisende det innbetalte beløpet (med unntak av eventuelle bestillingsgebyrer) eller gi en voucher (med samme verdi som det innbetalte beløpet) som kan brukes til ved en fremtidig bestilling.
Vilkårene ovenfor gjelder ikke dersom reiserestriksjonene utstedt av offentlige myndigheter kun gjelder uvaksinerte personer.

15) DOMSMYNDIGHET
Eventuelle tvistkrav eller annet forhold som oppstår som følge av eventuelle bestillinger og disse generelle vilkårene, vil bli underlagt Englands lover og partene er enige om at domstolene i England og Wales er eneste domsmyndighet.

16) BEHANDLING AV PERSONDATA
Posarelli kan bruke dine personopplysninger (som definert i Databeskyttelsesloven av 1998) for å gjennomføre bestillinger og tilby tjenester, verifikasjon av kundeidentitet, administrasjon av filer og registreringer, lovlig og forskriftsmessig etterlevelse og markedsføring og reklame for tjenester, samt informere kunder om relevante nyheter. Under visse omstendigheter kan kundens personopplysninger overføres utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) der databeskyttelseslovgivningen ikke gir samme beskyttelse som innen EØS. Kunder som ikke ønsker at deres personopplysninger skal bli overført utenfor EØS, bør skrive til Posarelli for å bekrefte dette. Vær oppmerksom på at vi må dele informasjon til huseierne som en del av bookingprosessen. Du har rett til å få tilgang til personlige opplysninger vi har om deg. Hvis du ikke ønsker at vi behandler dine personlige data for markedsføringsformål, vennligst informer oss skriftlig om dette.

Software Copyright © 2006-2022 Trading Estate Service Srl - Property Images & Informations Copyright © Dimore Srl - All Rights Reserved