Boknings villkår

Posarelli Villas Scandinavia AS (Organisation nr 911 948 931) fungerar som mäklare för POSARELLI VILLAS GB LIMITED (nedan kallat "Posarelli"), som har sitt huvudkontor på Royston Road, Duxford, Cambridgeshire CB22 4QH Storbritannien (organisationsnummer: 05.906.789) 1 - fungerar som en oberoende agent.
Dimore srl - Via Montegufoni 20-50025 Montespertoli (FI) (nedan kallat "Dimore") är Posarelli sin agent på plats och ger stöd för uthyrning i Italien, Spanien, Grekland och Kroatien.

1) UTHYRNING
Posarelli har befogenhet att agera som bokningsagent och att ingå hyresavtal på husägarnas vägnar. Minsta hyresperioden är vanligtvis en vecka, vanligtvis från lördag till lördag, men det finns undantag för vissa fastigheter som har flexibla ankomst- och avresedatum. I så fall kan hyresperioden vara mindre än en vecka. Denna information anges i prislistan för varje enhet.

2) HYRESPRISER
Hyrespriserna är uppdelade efter säsong och är avsedda per enhet per vecka från lördag till lördag (eventuella undantag nämns i beskrivningen av fastigheten) och / eller per enhet per natt (om det är tillåtet med en vistelse mindre än en vecka).
Alla extra kostnader (som nämns i beskrivningen av varje fastighet) ingår inte i hyran och måste betalas direkt till ägaren av fastigheten eller hans / hennes företrädare vid ankomsten inte annat avtalats skriftligen vid beställning.
Priserna är en integrerad del av dessa allmänna villkor för uthyrning. Agenter eller distributörer får inte ändra priserna på något sätt.
2A PRISGARANTI
Posarelli garanterar att priser som publiceras via sina webbsidor är de lägsta tillgängliga på marknaden. Om en kund fortfarande finner (för samma datum, samma villkor och priser i euro) ett lägre pris hos en konkurrent, har kunden rätt till en rabatt i Posarelli Villas / Dimore lika med skillnaden mellan de priser som Posarelli villor / Dimore och den som anges av konkurrenten.

3) HUR MAN BESTÄLLER
Alla beställningar måste göras via agenter som är behöriga att agera på vägna av Posarelli. Hyresgästen måste fylla i bokningsformuläret på hemsidan och acceptera hyresvillkoren.
Ett förskott på 25% av den totala hyran betalas när bokningen är bekräftad. Balansen betalas 60 dagar före ankomst. Om saldot inte betalas inom denna tidsfrist, förbehåller Posarelli sig rätten att annullera beställingen. Full betalning krävs för att bekräfta bokningar som gjorts mindre än 60 dagar före ankomst. Möjliga undantag från betalningsvillkoren ovan nämns i beskrivningen av det enskilda semesterboende.
När den sista betalningen har gjorts kommer Posarelli att ge kunden en voucher där du hittar adressen och köranvisningarna till fastigheten samt instruktioner för att få tillgång till den.
Vid ankomsten måste kunden visa voucheren till ägaren av fastigheten eller till hans / hennes representant innan han / hon får komma åt fastigheten. Inga andra dokument kommer att accepteras. Voucheren är personlig och gäller endast de som anges i orderformuläret och kan inte överföras. Ägaren eller hans / hennes representant kan vägra tillgång till fastigheten om antalet personer överstiger antalet personer som anges i kupongen. Om det finns några förändringar i det totala antalet personer under vistelsen måste Posarelli informeras i förväg, annars ägaren eller hans / hennes företrädare be part att lämna, i vilket fall kunden inte har rätt till återbetalning av hyran betalning eller liknande avgifter.
Alla ändringar och speciella önskemål måste avtalas i förväg med Posarelli. Posarelli eller Dimore förbehåller sig rätten att debitera kunden för en rimlig administrationsavgift för eventuella kostnader som är förknippade med ägarna till följd av ändringar eller speciella önskemål.

4) BETALNING
Betalningar måste ske via banköverföring (SWIFT) eller med kreditkort (VISA, MASTERCARD eller AMERICAN EXPRESS).
För betalningar gjorda genom banköverföring måste kundens namn, ordernummer och egendomsreferens anges tydligt. Om dessa villkor inte uppfylls är beställningen inte giltig. Betalningar i andra valutor än euro (€) accepteras inte.

5) ANKOMST OCH AVREISE
Kunden måste anlända till fastigheten mellan kl. 17:00. och 20.00 (eventuella undantag nämns i beskrivningen av fastigheten). Alla förändringar i ankomsttid ska meddelas Posarelli inom kontorstid (från måndag till fredag. 9:00 till 13:00 och. 14:00 till 18:00) innan ankomst och är föremål för godkännande av ägaren av fastigheten.
Vid oväntad sen ankomst måste kunden kontakta Posarelli eller ägaren direkt. Om ägaren eller dennes representant inte accepterar en sen ankomst, täcker alla tillhörande kostnader som kunden uppburit (inklusive men inte begränsad), hotell, restauranger, resor, kunden. Måste ägaren eller hans eller hennes representant vänta på en kund efter den avtalade ankomsttiden, kan han / hon kräva en avgift för sen ankomst.
Vid ankomsten måste kunden visa voucher och pass till ägaren eller hans / hennes representant för alla som reser i enlighet med italiensk lag. Endast gäster med registrerade pass kan bo på fastigheten. Om någon ersätts (utan föregående överenskommelse) under vistelsen kan ägaren eller hans eller hennes representant be hyresgästen att lämna fastigheten utan att kräva återbetalning eller ersättning.
Avresa är på lördagar mellan kl. 08.00 och kl. 10:00. (Eventuella undantag nämns i fastighetsbeskrivningen), efter att hyresgästen har returnerat husnycklarna och tillåtit ägaren eller hans / hennes representant att inspektera fastigheten.

6) DEPOSITON
Vid ankomsten måste kunden betala en deposition för att garantera eventuella skador och / eller extra kostnader som inte ingår i hyran.
Depositionen ska betalas i euro (€) (kontant betalning om inget annat anges) till ägaren eller hans eller hennes representant enligt det belopp som anges i kupongen. Ägaren eller hans / hennes företrädare har rätt att vägra tillgång till fastigheten om depositionen inte betalas. I så fall har kunden inte rätt till återbetalning eller ersättning. Depositionen återbetalas vid avresa efter avdrag för eventuella skador och / eller extra kostnader som inte ingår i hyran. Vid tidig avresa kommer ägaren att återbetala depositionen efter inspektion av huset och returnera det till hyresgästen efter avdrag för eventuella kostnader som inte ingår i hyreskostnaden eller för skador som hyresgästen har orsakat. Om skadorna är högre än insättningen måste kunden betala skillnaden till ägaren eller hans / hennes representant före avgång.
Posarelli har inte något ansvar i eventuella tvister mellan kunden och ägaren angående depositionen.
För vissa fastigheter kan depositionen ersättas av en försäkring som täcker eventuella skador: "No dep" försäkring utfärdad i samarbete med EuropAssistance. För fullständig information, läs följande länk noggrant: https://www.posarellivillas.com/insurance-easy-rent-terms-and-conditions.html

7) RENGÖRING
Vid ankomsten kommer hyresgästen hitta fastigheten i ett rent och städat skick. Vid avgång måste kunden betala för slutstädning till ägaren eller till hans / hennes representant, om inte det anges att detta ingår i hyran. Det är hyresgästens ansvar att säkerställa att fastigheten är i samma skick som vid ankomsten. Kostnader på grund av att hyresgästen inte har hållit fastigheten så att den inte är i samma skick som vid ankomst kommer att dras av från depositonen.

8) VÄRME OCH LUFTKONDITIONERING
Kostnader relaterade till uppvärmning anges i beskrivningen av fastigheten och måste betalas till husägaren på platsen eller hans / hennes representant. Dessa kostnader kan beräknas i form av konsumtion. Om så är fallet är det AC (enligt förbrukning). Användning av uppvärmning kan variera från område till område i Italien (användningsperiod, temperatur ...)
För närvarande tillåts endast uppvärmning mellan 01.11 - 30.03, 8 timmar varje dag. För uppvärmning utanför denna period måste användning och kostnader avtalas med ägarens bostad. Fastigheterna utan symbol för uppvärmning har inte centralvärme.

9) HUSDJUR
Husdjur (katter och hundar) tillåts endast på fastigheter som har symbolen för detta och där tillstånd har givits för detta i beskrivningen. Vid beställning måste hyresgästen informera Posarelli om alla husdjur så att Posarelli kan informera husägaren. I några fall kan ägaren kräva en extra avgift för att ha husdjur på fastigheten. Den extra avgiften nämns sedan i beskrivningen av fastigheten och betalas till husägaren på plats.
Hyresgästen plockar för att kolla efter sitt husdjur för att undvika eventuella skador och stör inte andra gäster.

10) BETEENDE
Hyresgästen som hyr ut en egenskap av Posarelli ansvarar för att hans / hennes beteende är korrekt under vistelsen på fastigheten. Skulle hyresgäster inte uppträda på ett civiliserat och anständigt sätt, hyresvärden eller hans / hennes företrädare har rätt att utvisa omedelbart och ersättning för skador som orsakats av hyresgästen. Om så är fallet förlorar hyresgästen sig rätt att ersätta hyreskostnaderna.
Ägaren eller hans / hennes företrädare kan dra tillbaka eventuella skador som uppstår på grund av hans / hennes egendom från depositionen. Om insättningen inte täcker eventuell skada, måste hyresgästen betala skillnaden till ägaren eller hans / hennes representant före avresa.
VIKTIGT
Det är absolut förbjudet att komma åt (av någon anledning) den hyrda fastigheten med ett antal gäster högre än den maximala fastighetskapaciteten utan föregående tillstånd från ägaren. Det är också strängt förbjudet att organisera fester, födelsedagsfester eller evenemang i allmänhet utan godkännande från ägaren.

11) UTOMHUS UNDERHÅLL
Husägaren eller hans / hennes företrädare förbehåller sig rätten att komma in i fastigheten för underhåll (trädgård, pool och liknande) Detta gäller även fristående villor och hus.

12) FÖRSÄKRING
Priset inkluderar en multiriskförsäkring (utstedt av EuropAssistance) som reser risker. För fullständiga detaljer vänligt les följande lenke noggrant:
https://www.posarellivillas.com/insurance-travel-assistance-terms-and-conditions.html

13) KLAGOMÅL
Beskrivningen av fastigheterna görs i god tro. Posarelli kan inte hållas ansvarig för ändringar som gjorts av ägaren av fastigheten utan att detta meddelas Posarelli.
Om hyresgästen har några klagomål om egendom som han / hon ska underrätta Posarelli (och / eller partner Dimore) på ankomstdagen och bekräfta detta skriftligen inom 24 timmar (Posarelli kontor har öppet måndag till fredag från. 9:00 till 13:00 och. 14:00 till 18:00. Den lokala partneren Dimore srl är också tillgänglig från påsk till oktober på lördagar på följande nummer: [+39 0571675200]).
Klagomål accepteras inte om inte detta förfarande följs. Posarelli förbehåller sig rätten att kontrollera orsaken till klagomålet från hyresgästen genom att inspektera egendomen om det behövs. Om klagomålet godkänns kompenseras hyresgästen för den permanenta skadan (begränsad till hyreskostnaden).
Om det är nödvändigt förbehåller Posarelli sig rätten att flytta kunden till en liknande eller till en bättre egendom, med förbehåll för tillgänglighet. Om priset på det alternativa boendet är högre än priset på den bokade fastigheten, kommer skillnaden inte att debiteras hyresgästen. Om hyresgästen accepterar denna förändring av egendom kommer ingen ytterligare ersättning att betalas till hyresgästen.
Om ingen alternativ egendom är tillgänglig, kommer Posarelli att återbetala det totala hyresbeloppet. Posarelli betalar under inga omständigheter eller ansvarar för något hotell eller andra boendekostnader.
Om en hyresgäst lämnar en fastighet utan att ge Posarelli eller dess representanter möjlighet att kontrollera orsaken till klagomål, förlorar kunden rätt till någon ersättning eller återbetalning. Om en kund klagar när han / hon inte längre är kvar på den hyrda egendomen har han eller hon rätt till ersättning eller återbetalning.
Posarelli kommer inte att acceptera klagomål skäl såsom väderförhållanden, svider eller förekomsten av insekter, brist på vatten eller elektricitet, pågående arbete, etc., om dessa är beroende av offentliga organisationer.
Posarelli fastigheter är inte hotell, men privata hem. Utrustning, möbler och fastighetene speglar lokal stil, ägarens smak och italienska eller lokala traditioner (t.ex.., Kaffet maskin italienska espressomaskin och inte alltid en kaffe) och återspeglar inte standarden betygssättning används av hotell. Posarelli kommer därför inte att betrakta dessa saker som en grund för överklagande.

14) AVBOKNING - ÄNDRING
Skulle hyresgästen av någon anledning avboka bokningen kommer följande avbokningsavgifter att läggas till (alla avbokningar måste bekräftas skriftligen):
- 25% av den totala hyran om avbokning sker 60 dagar eller mer före ankomst.
- 50% av den totala hyresavgiften om avbokning sker mellan 59 och 30 dagar före ankomst.
- 90% av den totala hyran om avbokning sker mellan 29 och 1 dag före ankomst.
- 100% av den totala hyran om avbokning sker på ankomstdagen eller i händelse av att hyresgästen inte möts.

Möjliga undantag från avbokningsvillkoren ovan nämns i beskrivningen av det enskilda semesterboende.

För eventuella ändringar i den ursprungliga bokningen, förutsatt att fastigheten och hyresperioden förbli densamma, måste kunden betala en avgift på 50,00 €. Om fastigheten och hyresperioden inte förblir densamma, måste fastigheten avbokas med ovanstående avbokningsavgift och en ny bokning måste göras. Om Posarelli lyckas att hyra fastigheten i den avbeställda ordern till en annan kund, måste hyresgästen endast betala en avgift som motsvarar den faktiska förlust som Posarelli har uppkommit.
Skulle Posarelli bli tvungen att avbryta en order av skäl som ligger utanför Posarellis kontroll kommer Posarelli, med förbehåll för tillgänglighet, att erbjuda en liknande eller bättre egendom till hyresgästen. Om priset på alternativet boende är högre än priset på det bokade huset, kommer skillnaden inte att debiteras kunden. Om inget annat alternativt boende är tillgängligt, kommer Posarelli att återbetala den totala hyran i bokningen och ingen ersättning kommer att ges till hyresgästen.

Avvikelse från avbokningsreglerna vid COVID-19
För alla bokningar som bekräftas från och med 15 september 2020 med ankomst mellan 15 september 2020 och 20 december 2022 gäller följande avbokningsregler:
Vid begränsningar från myndigheterna för resor (nedstängning eller stängda gränser) i Italien, Spanien, Grekland, Dubai eller till dessa länder från resenärens ursprungsland under den hyresperioden kommer det att vara möjligt att avboka kostnadsfritt från 14 dagar före ankomst. I det här fallet kommer Posarelli Villas att ersätta resenären det betalade beloppet (exklusive eventuella bokningsavgifter) eller tillhandahålla en voucher (för det betalade beloppet) som ska användas för en framtida bokning.
Ovanstående villkor gäller inte om de resebegränsningar som utfärdats av myndigheter endast gäller ovaccinerade personer.

15) JURISDIKTION
Eventuella tvistemål eller annan oenighet som uppstår i samband med beställningar och dessa Allmänna Villkor regleras av Englands lagar och parterna är överens om att domstolarna i England och Wales är ensam behöriga.

16) BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Posarelli kan använda dina personuppgifter (enligt definition i Data Protection Act av 1998) för att utföra order och tillhandahålla tjänster, verifiering av kundens identitet, hantera filer och register, juridisk och regelefterlevnad och marknadsföring och reklam av tjänster, samt informera kunder om relevanta nyheter. Under vissa omständigheter kundens personuppgifter överförs utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), där dataskyddslagar inte ger samma skydd som inom EES. Kunder som inte vill att personuppgifter ska överföras utanför EES bör skriva till Posarelli för att bekräfta detta. Observera att vi måste dela information med husägare som en del av bokningen. Du har rätt att få tillgång till personlig information vi har om dig. Om du inte vill att vi ska behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, informera oss skriftligen om detta.

Software Copyright © 2006-2022 Trading Estate Service Srl - Property Images & Informations Copyright © Dimore Srl - All Rights Reserved